ОШ Ђорђе Јовановић

Запослени

ДИРЕКТОР

Весна Ђуричић - професор разредне наставе

СТРУЧНИ САРАДНИК

Данијела Војиновић - дипломирани педагог

АДМИНИСТРАЦИЈА

Мирјана Јовановић - дипломирани правник

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Татјана Врачар - професор српског језика и књижевности

Зорица Чарапић - професор српског језика и књижевности

Мирјана Петровић - професор енглеског језика

Даринка Бајкић - професор руског језика

Оливера Радосављевић - професор математике

Софија Живанчевић - професор математике

Оливера Миљковић - дипломирани географ

Славица Терзић - дипломирани историчар

Милијада Величковић - дипломирани биолог

Оливер Миљковић - наставник биологије

Драган Петровић - дипломирани физичар

Ненад Марковић - дипломирани хемичар

Бојан Живанић - наставник ликовне културе

Александар Митровић - дипломирани музичар - педагог

Зоран Милојевић - професор техничког образовања

Горан Миловановић - вероучитељ

Жељко Брођанац - професор физичког васпитања

Жељко Ђокић - професор физичког васпитања

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Јасмина Бајкић - наставник разредне наставе

Весна Бранковић - дипломирани учитељ

Милица Шиљић - професор разредне наставе

Мирјана Вемић - професор разредне наставе

Слађана Јоцић - наставник разредне наставе

Катарина Јанковић - професор разредне наставе

Тања Јанојлић - професор разредне наставе (подручна школа - Бачинац)

Весна Бирташевић - наставник разредне наставе(подручна школа - Брдњак)

Драган Бајкић - професор разредне наставе(подручна школа - Бачинац)

Гордана Станковић - наставник енглеског језика

Горан Миловановић - вероучитељ

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Анђелка Будимкић - сервирка

Дејан Николић - домар

Горан Исаиловић - ложач

Љубинка Рашић - чистачица

Снежана Торлаковић - чистачица

Бисерка Миљковић - чистачица

Слађана Бајчић - чистачица

Весна Петронијевић - домар-чистач

Јасмина Исаиловић - домар-чистач