УПОЗНАЈТЕ НАШ ТИМ

Директор и стручна служба

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Рачуновођа

Јадранка Гаврић

Секретар школе

Мирјана Јовановић

Директорка

Весна Ђуричић

Педагог

Данијела Војиновић

Рачуновођа

Марија Станојевић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Проф. српског језика и књижевности

Татјана Врачар

Проф. српског језика и књижевности

Зорица Чарапић

Проф. енглеског језика

Мирјана Петровић

Проф. руског језика

Даринка Бајкић

Проф. математике

Оливера Радосављевић

Наст. физике и математике

Данијела Миловановић

Проф. хемије

Ненад Марковић

Проф. технике и технологије, информатике и рачунарства

Зоран Милојевић

Проф. географије

Оливера Миљковић

Проф. историје

Славица Терзић

Проф. биологије

Милијада Величковић

Наст. биологије

Оливер Миљковић

Наст. ликовне културе

Бојан Живанић

Проф. музичке културе

Милош Урошевић

Проф. музичке културе

Лидија Јанковић

Вероучитељ

Горан Миловановић

Проф. физичког васпитања

Жељко Брођанац 

Проф. физичког васпитања

Жељко Ђокић 

разредна настава

Дипл. учитељ

Весна Бранковић

Нас. раз. наставе

Јасмина Бајкић

Проф. раз. наставе

Мирјана Вемић

Нас. раз. наставе

Слађана Јоцић

Проф. раз. наставе

Милица Шиљић

Нас. раз. наставе

(подручна школа – Бачинац)

Весна Бирташевић

Наст. енглеског језика

Гордана Станковић

Проф. раз. наставе

Данијела Марковић

Проф. раз. наставе

(подручна школа – Бачинац)

Драган Бајкић

Сарадници у настави

Библиотекар

Хелена Милошевић

Лични пратиоц

Катарина Јанковић

Лични пратиоц

Милица Марјановић

помоћно-техничко осоље

Сервирка

Анђелка Будимкић

Домар

Дејан   Николичић

Ложач

Горан Исаиловић

Чистачица

Данијела Мирковић

Чистачица

Снежана Торлаковић

Чистачица

Бисерка Миљковић

Чистачица

Слађана Бајчић

Чистачица

Весна Петронијевић

Чистачица

Јасмина Исаиловић