УПОЗНАЈТЕ НАШ ТИМ

Директор и стручна служба

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Директорка

Мирјана Вемић

Секретар школе

Мирјана Јовановић

Педагог

Данијела Војиновић

Рачуновођа

Ивана Бајчић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

Проф. српског језика и књижевности

Татјана Врачар

Проф. српског језика и књижевности

Зорица Чарапић

Проф. енглеског језика

Мирјана Петровић

Проф. руског језика

Даринка Бајкић

Проф. математике

Оливера Радосављевић

Наст.  математике

Тања Јанојлић

Наст. физике и информатике и рачунарства

Данијела Миловановић

Проф. хемије

Ненад Марковић

Проф. технике и технологије, информатике и рачунарства

Бесим Ватић

Проф. географије

Драган Живанчевић

Проф. историје

Зоран Аџић

Проф. биологије

Милијада Величковић

Наст. биологије

Оливер Миљковић

Наст. ликовне културе

Бојан Живанић

Проф. музичке културе

Милош Урошевић

Вероучитељ

Александар Маџић

Проф. физичког васпитања

Жељко Брођанац 

Проф. физичког васпитања

Жељко Ђокић 

разредна настава

Дипл. учитељ

Весна Бранковић

Нас. раз. наставе

Јасмина Бајкић

Проф. раз. наставе

Весна Ђуричић

Нас. раз. наставе

Слађана Јоцић

Проф. раз. наставе

Милица Шиљић

Нас. раз. наставе

(подручна школа – Бачинац)

Весна Бирташевић

Наст. енглеског језика

Гордана Станковић

Проф. раз. наставе

 

Данијела Марковић

Проф. раз. наставе

(подручна школа – Бачинац)

Драган Бајкић

Сарадници у настави

Библиотекар

Хелена Милошевић

Лични пратиоц

Наташа Невенкић

помоћно-техничко особље

Сервирка

Анђелка Будимкић

Домар

Дејан   Николичић

Ложач

Горан Исаиловић

Чистачица

Снежана Торлаковић

Чистачица

Душанка Радивојевић

Чистачица

Бисерка Миљковић

Чистачица

Слађана Бајчић

Чистачица

Весна Петронијевић

Чистачица

Јасмина Исаиловић