УЏБЕНИЦИ

ИЗ ПАДАЈУЋЕГ МЕНИЈА ОДАБЕРИТЕ РАЗРЕД ДА БИСТЕ ВИДЕЛИ СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

ИЗ ПАДАЈУЋЕГ МЕНИЈА ОДАБЕРИТЕ РАЗРЕД ДА БИСТЕ ВИДЕЛИ СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ.

Из падајућег менија ОДАБЕРИТЕ РАЗРЕД ДА БИСТЕ ВИДЕЛИ СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2021./2022. ГОДИНУ.

Из падајућег менија одаберите разред да бисте видели списак одабраних уџбеника за школску 2020./2021. годину.​

 • Српски језик
  • Буквар – Душка Милић, Татјана Митић – Нови логос
  • Наставни листови уз буквар – Душка Милић, Татјана Митић – Нови логос
  • Читанка – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић – Нови логос
 • Математика
  • Математика 1 (уџбеник из четири дела за први разред основне школе) – Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић -Нови логос
 • Свет око нас
  • Свет око нас 1 (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска) – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић – Нови логос
 • Енглески језик
  • Smart Junior 1 – Х. Мичел – Дата статус
 • Музичка култура
  • Музичка култура 1 – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац – Нови логос
 • Ликовна култура
  • Ликовна култура 1 – Милутин Мићић, Гордана Мићић – Нови логос
 • Српски језик
  • Читанка  “Уз речи растемо” – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић – Нови логос
  • Граматика “Дар речи” – Јелена Срдић – Нови логос
  • Латиница – уџбеник за 2. рауред – Душка Милић, Татјана Митић – Нови логос
  • Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности – Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо – Нови логос
 • Математика
  • Математика 2 (уџбеник из четири дела за други разред основне школе) – Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић – Нови логос
 • Свет око нас
  • Свет око нас 2  (уџбеник) – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић – Нови логос
  • Свет око нас 2 (радна свеска) – Љиља Стокановић, Гордана Лукић, Гордана Субаков Симић – Нови логос
 • Енглески  језик
  • Smart Junior 2 – H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni – Дата статус
 • Музичка култура
  • Музичка култура 2 – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац – Нови логос
 • Ликовна култура
  • Ликовна култура 2 – Милутин Мићић, Гордана Мићић – Нови логос
 • Српски језик
  • Читанка “У свету речи” – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић – Нови логос
  • Граматика “Дар речи” – Јелена Срдић – Нови логос
  • Радна свеска – Наташа Станковић Шошо, Јелена Срдић – Нови логос
 • Математика
  • Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (први, други, трећи и четврти део) – Сенка Тахировић Раковић, Ива Иванчевић Илић – Нови логос
 • Природа и друштво
  • Уџбеник “Природа и друштво 3” – Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак – Нови логос
  • Радна свеска “Природа и друштво 3” – Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак – Нови логос
 • Музичка култура
  • Уџбеник “Музичка култура 3” – Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац – Нови логос
 • Ликовна култура
  • Уџбеник “Ликовна култура 3” – Милутин Мићић, Гордана Мићић – Нови логос
 • Енглески језик
  • “Smart Junior 3” ( Уџбенички комплет – аудио компакт диск и радна свеска) – H.Q.Mitchell, Marileni Malkogianni – Дата статус
 • Српски језик
  • Читанка “Речи чаробнице” – Радмила Жежељ Ралић – Клет
  • Граматика “О језику 4” – Радмила Жежељ Ралић – Клет
 • Математика
  • Уџбеник “Маша и Раша” -Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић – Клет
  • Радна свеска “Маша и Раша” -Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић – Клет
 • Природа и друштво
  • Уџбеник “Маша и Раша” – Винко Ковачевић, Бранка Бечановић – Клет
  • Радна свеска “Маша и Раша” – Винко Ковачевић, Бранка Бечановић – Клет
 • Музичка култура
  • Уџбеник “Чаробни свет музике” – Гордана Илић – Клет
  • Радна нотна свека “Чаробни свет музике” – Гордана Илић – Клет
 • Енглески језик
  • Уџбеник “Smart Junior 4” – H.Q.Mitchell – Дата статус
  • Радна свеска “Smart Junior 4” – H.Q.Mitchell – Дата статус
 • Српски језик
  • Читанка “Чаролија стварања” – др Наташа Станковић Шошо,  др Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Граматика “Језичко благо” – Светлана Слијепчевић, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Радна свеска – Светлана Слијепчевић, др Наташа Станковић Шошо, др Бошко Сувајџић – Нови логос
 • Историја
  • Историја 5 – Душко Лопандић, Ивана Петровић – Нови логос
 • Географија
  • Географија – Јелена Луковић – Фреска
 • Биологија
  • Биологија 5 – Горан Милићев, Ена Хорват – Клет
 • Математика
  • Математика-уџбеник – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић – Клет
  • Збирка задатака – Бранислав Поповић, Марија Станић ,Ненад Вуловић, Саша Милојевић – Клет
 • Енглески језик
  • Уџбеник и радна свеска “RIGHT ON” – Jenny Dooly – Фреска
 • Руски језик
  • Орбита 1 – Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић – Завод за уџбенике
  • Радна свеска – Предраг Пипер, Марина Петковић, Светлана Мирковић – Завод за уџбенике
 • Информатика и рачунарство
  • Информатика и рачунарство – Светлана Мандић – Клет
 • Техника и технологија
  • Техника и технологија – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић – Клет
 • Ликовна култура
  • Уџбеник “Траг” – Здравко Милинковић, Бранка Мандић – Герундијум
 • Музичка култура
  • Музичка култура 5 – Маја Обрадовић – БИГЗ школство
 • Српски језик
  • Читанка “Чаролија стварања” –  др Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Граматика “Језичко благо” – Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Радна свеска “У потрази за језичким и књижевним благом” – Светлана Слијепчевић, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
 • Историја
  • Историја 6 (уџбеник са одабраним историјским изворима за 6. разред ош) – Душко Лопандић, Ивана Петровић – Нови логос
 • Географија
  • Географија за 6. разред основне школе – Снежана Вујадиновић, Рајко Голић -Нови логос
 • Биологија
  • Биологија 6 – Горан Корићанац, Марина Ђуришић, Данијела Радивојевић, Драгана Јешић – Клет
 • Математика
  • Математика (уџбеник) – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић – Клет
  • Збирка задатака – Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Марија Станић, Банислав Поповић – Клет
 • Физика
  • Физика (уџбеник са збирком задатака и лабораторисјким вежбама) – Александар Кандић, Горан Попарић – Нови логос
  • Физика 6 (збирка задатака за шести разред) – Александар Кандић – Нови логос
 • Енглески језик
  • English Plus 2 2nd edition (само уџбеник) – Ben Wetz,  Diana Rye – Нови логос
 • Руски језик
  • Наш класс (уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, компакт диск) – Лука Меденица, Бранислав Симоновић, Мира Симеуновић – ЈП “Завод за уџбенике”
 • Информатика и рачунарство
  • Информатика и рачунарство 6 – Светлана Мандић – Клет
 • Техника и технологија
  • Техника и технологија 6 (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) – Ненад Стаменовић, Алекса Вучићевић- Клет  
 • Ликовна култура
  • Уџбеник “Са осмехом” – Бранка Мандић – Герундијум
 • Музичка култура
  • Музичка култура за 6. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан – Нови логос 
 • Српски језик
  • Читанка “Чаролија стварања” – Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Граматика “Језичко благо” – Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
  • Радна свеска “У потрази за језичким и књижевним благом” – Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа Станковић Шошо, Бошко Сувајџић – Нови логос
 • Историја
  • Историја, уџбеник са одабраним историјским изворима за 7. разред – Сузана Рајић, Данка Леовац – Фреска
 • Географија
  • Географија 7, уџбеник за 7. разред основне школе – Дејан Шабић, Снежана Вујадиновић – Нови логос
 • Биологија
  • Биологија 7, уџбеник за седми разред основне школе – Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, Драгана Јешић – Клет
 • Математика
  • Математика, уџбеник за седми разред основне школе – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић – Клет
  • Математика, збирка задатака за седми разред основне школе (уџбенички комплет) – Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић – Клет
 • Физика
  • Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе – Милена Богдановић, Александар Кандић, Горан Попарић – Нови логос 
  • Физика 7, збирка задатака за седми разред основне школе (уџбенички комплет) – Братислав Јовановић, Срђан Зрнић – Нови логос 
 • Хемија
  • Хемија 7, уџбеник за седми разред основне школе – Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић – Нови логос 
  • Хемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за седми разред основне школе (уџбенички комплет) – Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић – Нови логос 
 • Енглески језик
  • English Plus 3 2nd edition (само уџбеник) – Ben Wetz, Katrina Gormley – Нови логос
 • Руски језик
  • Наш класс 3 (Уџбенички комплет – уџбеник, радна свеска, компакт диск) – Лука Меденица, Бранислав Симоновић, Мира Симеуновић – ЈП “Завод за уџбенике”
 • Информатика и рачунарство
  • Информатика и рачунарство 7, уџбеник за седми разред основне школе – Светлана Мандић – Клет
 • Техника и технологија
  • Техника и технологија 7 за седми разред основне школе (уџбенички комплет – уџбеник и материјал за конструкторско моделовање) – Ненад Стаменковић, Алекса Вучићевић – Клет
 • Ликовна култура 
  • Ликовна култура за 7. разред основне школе “Корак даље” – Бранка Мандић – Герундијум
 • Музичка култура
  • Музичка култура за 7. разред основне школе – Александра Паладин, Драгана Михајловић Бокан – Нови логос 
 • Српски језик
  • Читанка “Речи мудрости”  – Зорица Несторовић, Златко Грушановић – Клет
  • Радна свеска – Весна Ломпар, Зорица Несторовић, Златко Грушановић – Клет
  • Граматика – Весна Ломпар – Клет
 • Историја 
  • Уџбеник “Мозаик прошлости 8” – Зоран Павловић, Јово Боснић -БИГЗ
 • Географија
  • Уџбеник – Слободан Зрнић, Наташа Бировљев – Нови Логос
  • Радна свеска – Слободан Зрнић, Иван Матејић – Нови Логос
 • Биологија
  • Уџбеник – Владимир Ранђеловић – Клет
  • Радна свеска – Владимир Ранђеловић, Светлана Ракић – Клет
 • Математика
  • Уџбеник – Небојша Икодиновић, , Слађана Димитријевић – Клет
  • Збирка задатака – Сања Милојевић, Ненад Вуловић, Бранислав Поповић – Клет
 • Физика
  • Уџбеник са збирком и лабораторијским вежбама – Душан Поповић, Милена Богдановић, Александар Кандић – Нови Логос
 • Хемија
  • Уџбеник – Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић – Нови логос
  • Радна свеска – Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић – Нови логос
 • Енглески језик
  • Уџбеник “Messages 4” – Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy – Клет
  • Радна свека “Messages 4” – Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy – Клет
 • Руски језик
  • Уџбеник “Орбита 4” – Предраг Пипер, Марина Петковић , Светлана Мирковић – Завод за уџбенике
  • Радна свеска “Орбита 4” – Предраг Пипер, Марина Петковић , Светлана Мирковић – Завод за уџбенике
 • Информатика и рачунарство
  • Уџбеник – Драган Маринчић, Драгољуб Васић, Миодраг Стојановић – Завод за уџбенике
 • Техничко и информатичко образовање
  • Уџбеник – Вјекослав Сајферт, Иван Тасић, Марина Петровић – Завод за уџбенике
  • Збирка материјала за техничко и информатичко образовање – Вјекослав Сајферт – Завод за уџбенике
 • Музичка култура
  • Уџбеник – Мирослава Петров, Драгана Грујић – БИГЗ